Fredagswhisky

fredagswhisky

Nikka whisky tasting: Taketsuru pure malt, single malt “Yoichi”, single malt “Miyagikyo”


Av *FrogPrincesse*