Fredagswhisky

fredagswhisky

IMG_3898s


Av zac08
Glenfiddich 15 and 18 y.o. single malt whisky