Fredagswhisky

fredagswhisky

“Erin Go” Burger


Av PHUDE-nyc
"Erin Go" Burger | Irish Whiskey-Grilled Beef Burger with Irish Cheddar, Irish Bacon, Grilled Tomatoes, Scallion-Mashed Potatoes, Guinness Beef Gravy

An Irish Brogue-er, Pt. 1 | PHUDE-nyc | Food. Photos. ‘Tude