Fredagswhisky

fredagswhisky

Day 108 of 365


Av Jordy.Grey2009
Mini bottle of Glenfiddich, maybe I should finally get around to drinking this.